Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

Półkolonia w Zespole Szkół w Stróżówce

Bezpieczne wakacje. Półkolonia w Zespole Szkół w Stróżówce.


W dniach 16 – 29 sierpnia 2012 roku, w Zespole Szkół w Stróżówce stacjonowała półkolonia, której organizatorem i sponsorem była Krajowa Rada Izb Rolniczych, Małopolska Izba Rolnicza, oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Uczestnikami półkolonii była grupa pięćdziesięciorga trojga dzieci i młodzieży z rodzin rolników z Szymbarku, Bystrej, Ropicy Polskiej, Zagórzan, Kwiatonowic, Dominikowic, Kobylanki i Moszczenicy. Koloniści realizowali, opracowany przez zespół nauczycieli szkoły w Stróżówce ciekawy, oryginalny i niezwykle atrakcyjny program.

 

Głównym celem programu było zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na piękno krajobrazu Ziemi Gorlickiej i atrakcje turystyczne jakie można zwiedzić na naszych szlakach. Uczestnicy odwiedzili uzdrowisko w Wysowej, Ciężkowice ze Skamieniałym Miastem i Muzeum Przyrodniczym, Krynicę, Tylicz i skansen pszczelarstwa w Kamiannej. Była również wycieczka do Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu i projekcja filmowa w kinie 5D. Ponadto koloniści odwiedzili Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Gorlicach, gdzie zapoznali się z tajnikami służby dzielnych strażaków oraz poznali ich najnowszy sprzęt bojowy. Uczestnicy zwiedzali Gorlice i najbliższą okolicę, a także realizowali zajęcia sportowe na krytej pływalni „Fala” w Gorlicach. Na terenie szkoły odbywały się zajęcia sportowe, artystyczne i profilaktyczne. Podczas zajęć wiele uwagi poświęcano problemom bezpieczeństwa dzieci na wsi, głównie w okresie prac polowych. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

Udział pięćdziesięciorga trojga dzieci w zajęciach podczas półkolonii ułatwił rodzicom przeprowadzenie pilnych prac polowych w szczególnie gorącym dla rolników czasie.

Należy podkreślić duże zaangażowanie wychowawców półkolonii – Pań Lidii Szydłowskiej, Lidii Grądalskiej i Anny Chrypliwy, nauczycielek Zespołu Szkół w Stróżówce, w stworzenie przyjaznej, gościnnej, wręcz rodzinnej atmosfery dla dzieci i młodzieży.

 

Uczestnicy półkolonii codziennie otrzymywali posiłki w postaci drugiego śniadania i obiadu, które przygotowywali pracownicy stołówki i obsługi Zespołu Szkół w Stróżówce.
Półkolonia była realizowana również dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Pana Ryszarda Guzika, Wójta Gminy Gorlice, który wyraził zgodę na dowóz uczestników półkolonii na zajęcia do Stróżówki oraz ich powrót do domów autobusem szkolnym.
Nieocenioną pomoc w procesie rekrutacji dzieci i młodzieży na półkolonię okazała Pani Anna Rafa, Kierownik GOPS oraz pracownicy socjalni GOPS. W procesie naboru uczestników aktywnie pomagali również dyrektorzy i nauczyciele szkół Gminy Gorlice.

 

Na zakończenie zajęć, w dniu 29 sierpnia, odbyło się niezwykle wzruszające i miłe spotkanie organizatorów półkolonii z podopiecznymi na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Stróżówce. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Karol Zachwieja, wiceprezes Małopolskiej Izby Rolniczej, Pani Lucyna Chęcińska z Małopolskiej Izby Rolniczej, Pan Ryszard Guzik – Wójt Gminy Gorlice, Pani Barbara Wiatr – Pełnomocnik Wójta do Spraw Oświaty, kierownik półkolonii i wychowawcy, oraz wszyscy uczestnicy.

Podczas podsumowania Pan Wójt Ryszard Guzik otrzymał pamiątkowy medal Krajowej Rady Izb Rolniczych za wzorową współpracę z tą instytucją. Organizatorzy oraz wychowawcy otrzymali podziękowania od uczestników.
Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody za aktywny udział w zajęciach półkolonii.
Zarówno uczestnicy jak i organizatorzy wyrazili szczerą chęć ponownego udziału w podobnej inicjatywie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w przyszłym roku, w Zespole Szkół w Stróżówce.

Mariusz Tarsa

 

 


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne