Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

"Przedszkole jest super!"

Wraz z początkiem roku szkolnego 2011/2012 przedszkola z terenu Gminy Gorlice rozpoczęły realizację projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich).


„Przedszkole na 6!” „Przedszkole jest super!” „Przedszkole jest OK!" oraz „Wymarzone przedszkole!” to nazwy projektów, które trwać będą od 1 września br. do 30 stycznia 2012 r., a adresowane są do pięcio- i sześciolatków. Udział w nich jest bezpłatny. Swymi działaniami projekty obejmują 302 dzieci uczęszczających do przedszkoli Gminy Gorlice.


Beneficjenci będą brać udział w zajęciach plastycznych, tanecznych i języka angielskiego. Zaplanowane działania przyczynią się z pewnością do podniesienia atrakcyjności i efektywności edukacji przedszkolnej w Gminie Gorlice.


Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra. Ich głównym celem jest poprawa rozwoju dzieci we wszystkich przedszkolach, a także wzrost motywacji do nauki i rozwijania własnych zdolności, poszerzenie wiedzy i umiejętności przedszkolaków z zakresu języka angielskiego, plastyki i tańca, jak również podniesienie stopnia samooceny najmłodszych mieszkańców naszej gminy.


Na zakończenie projektu będzie zorganizowany Otwarty Dzień Przedszkola, podczas którego przedszkolaki zaprezentują układ taneczny, zorganizowana zostanie wystaw prac plastycznych oraz prezentacja piosenek w języku angielskim.

 

"Przedszkole na 6"  - zdjęcia z Kobylanki 

 

Zdjęcia ze spotkania z Rodzicami w przedszkolach, wrzesień 2011 r.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne