Strona główna

Gmina Gorlice

Kultura » Zespół Folklorystyczny "Beskidy" »

Beskidy

Zespół Folklorystyczny „Beskidy”

Zespół Folklorystyczny „Beskidy” działający w filii Ośrodka Kultury Gminy Gorlice w Dominikowicach, założony został w 1985 r. z inicjatywy miejscowych działaczy. Zespół składa się z 20-tu członków i kapeli.

Podstawowy repertuar zespołu, to piosenki ludowe oraz tańce Pogórza Gorlickiego i Ziemi Rzeszowskiej. Ambicją zespołu „Beskidy” jest kultywowanie dawnych obrzędów naszych Ojców.

Dotyczą one takich inscenizacji jak:


WESELE Dominikowickie – „Zrękowiny”
WESELE Dominikowickie – „Ocepiny”
Staropolska Majówka
Zapusty
Karczma.

W skład zespołu wchodzi m.in. grupa kolędnicza, która każdego roku przedstawia widowiska związane z tradycją Bożonarodzeniową tj.: Herody, Z turoniem po kolędzie, Trzej Królowie, Z Gwiazdą po kolędzie - w ramach organizowanego co roku przez OKGG Przeglądu Zespołów Kolędniczych.

Grupa kolędnicza przy zespole „BESKIDY” corocznie nominowana jest do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grup Kolędniczych "KARNAWAŁ GÓRALSKI" w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie zdobywa wysokie miejsca.
W opisywanym okresie zespół śpiewem rozsławia kolędy polskie i obrzędy Bożonarodzeniowe. W roku 2002 grupa kolędnicza z zespołem, występowała w Kałuszu na Ukrainie pośród Polaków żyjących na Kresach.

Zespół w 2004 r. na zaproszenie Proboszcza Bazyliki Mariackiej oraz dyrekcji Teatru Ludowego w Krakowie, brał udział w koncercie "Kolędy pod Hejnałem".

Swój bogaty repertuar zespół prezentuje podczas świąt państwowych, przeglądów, festynów, jubileuszy, festiwali i spotkań w wymiarze lokalnym i regionalnym.

Zespół kultywuje dorobek polskiej tradycji związanej z życiem i pracą na roli. "BESKIDY" wielokrotnie reprezentowały powiat Gorlicki podczas Dożynek Wojewódzkich m.in. w Nowym Sączu, Łącku i Limanowej. W 2000 roku brał udział w Ogólnopolskich DOŻYNKACH Reymontowskich w Wierzchosławicach (powiat tarnowski).

Działania zespołu z Dominikowic ogniskują się także na odmłodzeniu składu osobowego zespołu i jego dalszym rozwoju. Rozpoczął działalność młodzieżowy zespół pieśni i tańca "Małe Beskidy" (grupa dziecięca i młodzieżowa).

Z okazji jubileuszu XX - lecia Zespołu Folklorystycznego "Beskidy" z Dominikowic, najbardziej zasłużonym członkom zespołu wręczone zostały odznaki "Zasłużony Działacz Kultury" za społeczną działalność na rzecz upowszechniania kultury.

JUBILEUSZ 30-LECIA ZESPOŁU


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny