Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorlicach zawiadamia o stwierdzeniu przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu Bardejov na Słowacji.

Dofinansowanie do wymiany kotłów - uzupełnienie naboru

Gmina Gorlice zaprasza mieszkańców do składania deklaracji uczestnictwa.

Dofinansowanie można uzyskać na:

  • wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe (drewno, węgiel), na źródła ciepła z certyfikatem Ecidesign, wykorzystujące biomasę (pelet) lub ekogroszek;
  • wykonanie wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

UWAGA: Nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie na kocioł gazowy.

   

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

Gmina Gorlice poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, bierze udział w realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „WSPIERAJ SENIORA”.
Program skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Zmiany w organizacji pracy w Urzędzie Gminy Gorlice w związku ze stanem epidemii Covid-19

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
INFORMUJEMY, IŻ PRACA URZĘDU GMINY GORLICE ZORGANIZOWANA ZOSTAŁA W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY CIĄGŁOŚĆ FUNKCJONOWANIA URZĘDU, OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW i REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH.
Ograniczeniu podlega poruszanie się Interesantów po budynku Urzędu Gminy.
Obsługa Interesantów
prowadzona jest w punktach obsługi klienta, na parterze Urzędu przy wejściu głównym do Urzędu oraz przy kasie: - od poniedziałku do piątku - w godz.7.30 -15.30.
Przyjmowanie wpłat w kasie Urzędu: od poniedziałku do piątku - w godz.7.30 - 14.00.
W trosce o bezpieczeństwo zachęcamy do realizacji spraw urzędowych drogą elektroniczną lub telefoniczną.

   

Wsparcie specjalistyczne Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorlicach informuje o możliwości korzystania przez mieszkańców Powiatu Gorlickiego z bezpłatnego wsparcia specjalistycznego, w tym psychologicznego.
   

„Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu !”

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie „Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu !”.
Celem głównym projektu jest doprowadzenie do uzyskania i utrzymania zatrudnienia osób pozostających bez pracy.

Apel Starosty Powiatu Gorlickiego

Starosta Gorlicki zaprasza Wolontariuszy, posiadających stosowne przygotowanie zawodowe tj. personel pielęgniarski, ratowników medycznych  oraz opiekunów medycznych,  chętnych do niesienia pomocy pensjonariuszom Domów Pomocy Społecznej, w przypadku wystąpienia w tych placówkach braków kadrowych.

Osoby które mogłyby udzielić wsparcia proszone są  kontakt mailowy: czk@powiatgorlicki.pl, w terminie do 10.11.2020 r.

   

O wyjątkowych miejscach w wyjątkowy sposób - obiekty UNESCO Ziemi Gorlickiej

Jedną z lokalnych perełek są drewniane kościoły i cerkwie rozsiane po ziemi gorlickiej - pięć z nich zostało wpisanych na listę UNESCO, co jest ewenementem w skali kraju. Niedawno o tych niezwykłych budowlach powstały wyjątkowe filmy.
Zobaczcie jak wyglądają świątynie w Kwiatoniu, Brunarach, Owczarach, Sękowej i Binarowej w obiektywie kamery.  ZOBACZ FILMY


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

W związku przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gorlice  zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet: „Problemy społeczne w opinii mieszkańców” i „Równość szans kobiet i mężczyzn”.
   

Program Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze 2.0” w Gminie Gorlice - nowe, uproszczone zasady, zwiększony poziom dofinansowania do 60%.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne